• Varer på lager. Rask levering
  • GRATIS FRAKT PÅ BESTILLINGER OVER 5000 NOK
  • Personlig service
Kategorier
ALLE priser er inkl. norsk toll og MVA

Fartsgrenser tilhenger

Nye fartsgrenser for tilhenger uten brems, og for Tempo 100 tilhengere

Det har lenge vært slik at tilhengere uten brems har vært begrenset til maks 60 km/t, mens tilhengere med brems har hatt en maksimal tillatt fartsgrense på 80 km/t. Dette er nå endret.

I mars 2022 kom en etterlengtet oppdatering fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård; maks generell hastighet for biler med tilhenger, samt campingvogn økes nå fra 60 km/t til 80 km/t. I tillegg har endelig Tempo 100 blitt en virkelighet i Norge, som betyr at for Tempo 100 godkjente tilhengere så blir maksimal tillatt fartsgrense nå 100 km/t.

De nye reglene har allerede tredd i kraft, og har til hensikt å skape mer flyt i trafikken samt redusere unødvendig risiko for ulykker fordi andre bilister kan bli irriterte og for eksempel gjennomføre risikofylte forbikjøringer.

Hva er de nye fartsgrensene for tilhengere?

Oppsummert gjelder følgende fartsgrenser for kjøring med tilhengere:

  • Tilhengere uten brems: Tillat 80 km/t
  • Tilhengere med brems: Tillat 80 km/t
  • Tempo 100 godkjente tilhengere: Tillatt 100 km/t

Som sagt vil de nye reglene bety at alle tilhengere, med og uten brems, nå kan trekkes i 80 km/t, i stedet for 60 km/t, slik det var tidligere.

I tillegg gjelder det egne regler dersom tilhengeren oppnår Tempo 100-godkjenning: disse kan trekkes i en hastighet på maks 100 km/t.

Alle andre tilhengere som brukes i Norge er teknisk dimensjonert og tilpasset for hastigheter opp til 80 km/t. Dette gjør at bilister med tilhenger kun trenger å forholde seg til to fartsgrenser, nemlig 80 km/t og 100 km/t, avhengig av hva slags godkjenning du har på tilhengeren. De fleste tilhengere vil dermed kunne kjøres i 80 km/t, mens noen få kan kjøres i opptil 100 km/t.

Hva kreves av en Tempo 100 godkjent tilhenger?

Disse tilhengerne må få en spesiell teknisk godkjenning. I tillegg er det 8 krav som må oppfylles. Blant annet er det viktig at trekkbilen og tilhengeren har rett størrelsesforhold.

Det er opp til hver enkelt å få på plass Tempo 100-godkjenning, dersom dette er aktuelt. Dette gjøres i samråd med Statens vegvesen. En slik vurdering krever en godkjenning av tilhenger, samt at kombinasjonen av tilhenger og trekkbil er tilstrekkelig. Dersom du oppnår en slik godkjenning, vil du kunne trekke tilhenger opp til en hastighet på 100 km/t der dette er lovlig.

Les mer om Tempo 100 her.

Hvorfor ble reglene endret nå?

En av grunnen til at reglene endres er for å eliminere usikkerhet. De nye reglene skal være enklere å forholde seg til, og forstå.

For bilister som jevnlig kjører med tilhenger eller campingvogn over grensen til nabolandene våre, er dette også en god nyhet, fordi reglene nå står mer i samsvar til regelen i disse landene.

En annen grunn til at regelverket oppdateres er for å redusere unødvendig risiko for ulykker på norske veier. De gamle reglene førte til at det ble for store forskjeller mellom bilistene når det kom til tillatt hastighet, noe som har potensiale til å skape farlige forbikjøringer eller påkjøringer bakfra. De nye reglene vil forhåpentligvis skape mer harmoni og flyt i trafikken.

Ting å tenke på

Selv om bilister nå kan trekke tilhenger med og uten brems i 80 km/t der det er lovlig, vil det fortsatt være opp til hver enkelt bilist å vurdere hva som er forsvarlig hastighet. Faktorer som godt nok sikret last, og tilstrekkelig kvalitet på hjulene er viktige deler av en helhetsvurdering for korrekt hastighet. Ulykkesrisiko ved å øke maks hastighet for tilhenger har blitt nøye vurdert i de rette instansene før de nye reglene ble vedtatt, men det er fortsatt opp til hver enkelt å kjøre forsvarlig - slik det også var før de nye regelen ble annonsert.